แดงสังคมนิยม

แนะนำ

ThaiRedSocialist

This Website belongs to Giles Ji Ungpakorn. Click on English articles. เวป์ไซท์นี้ทำขึ้นโดย ใจ อึ๊งภากรณ์ นักสังคมนิยมไทย

 

 

เสื้อแดงสังคมนิยม Thai Red Shirt Socialist

เวปไซท์ของ ใจ อึ๊งภากรณ์ This website is managed by Giles Ji Ungpakorn ติดต่อได้ที่/contact: ji.ungpakorn@gmail.com

ยินดีต้อนรับสู่่แดงสังคมนิยม Thai Red Shirt Socialist

ทำไมเราต้องคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญทหารปี58 “งาช้างไม่เคยงอกออกจากปากหมา”

E-mail Print PDF

โดยรวมแล้วร่างรัฐธรรมนูญ “ฉบับโจรผู้ก่อรัฐประหาร” ฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญล้าหลังที่คลั่งจารีตนิยม คลั่งเจ้า และลดความสำคัญของสิทธิเสรีภาพประชาชน มีการเน้นการปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบ “ไทยๆ” อันมีกษัตริย์เป็นประมุข คือเน้นการล้างสมองกดดันให้พลเมืองคลานต่ออำมาตย์ ในขณะเดียวกัน การพูดว่าต้องปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย โดยคนที่ทำลายประชาธิปไตยมาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เป็นความหน้าด้านที่เหลือเชื่อ และแน่นอนรัฐธรรมนูญฉบับโจรอันนี้ก็จบลงด้วยมาตราที่มีวัตถุประสงค์ที่จะฟอกตัวทหารเผด็จการที่เคยล้มล้างประชาธิปไตยตามเคย

ความตอแหลหน้าด้านของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับโจรอันนี้ เห็นได้ชัดอีกในการพูดถึง ผู้นำการเมืองที่ดี และระบบผู้แทนที่ดีในภาค2 และแน่นอน “คนดี” ย่อมเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อ “ชาติ ศาสนา กษัตริย์” ตามลัทธิฝ่ายขวาจากยุคสงครามเย็น แต่ที่สำคัญคือ “คนดี” ในนิยามของรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้ ย่อมรวมถึงคนที่ฆ่าและสั่งฆ่าประชาชนบริสุทธิ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติ เพราะการฆ่าประชาชนไม่ถือว่าเป็นความชั่วแต่อย่างใด

ในการบังคับ “ความดี” ตามนิยามโจรเผด็จการมือเปื้อนเลือดชุดนี้ จะทำโดยสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า สมมัชาคุณธรรมแห่งชาติ ขึ้นมาเพื่อควบคุม คัดออก และลงโทษ นักการเมืองที่มองต่างมุมกับทหารและชนชั้นปกครองอนุรักษ์นิยม องค์กรนี้ ซึ่งไม่มีที่มาจากประชาธิปไตยเลย จะมีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยของพลเมืองไทย มันจะเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกโสโครกทางการเมืองที่จะชี้ถูกชี้ผิดด้วยอำนาจเถื่อน

ในรายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับโจรมีหลายมาตราที่เลวร้ายและขัดต่อประชาธิปไตย (อ่านต่อ)

Last Updated on Saturday, 18 April 2015 19:41 Read more...

Backward, anti-democratic and infantile: The junta’s 2015 draft constitution

E-mail Print PDF

The junta’s new draft constitution is a pathetic, backward, anti-democratic and infantile document.

Just like the rantings of generalissimo Prayut, it is full of tub-thumping and shouting about the “duties” and “responsibilities” of Thai people to grovel to “Nation, Religion and King”. It is infantile in this because it is written by conservative idiots who think that by bullying the population into conforming to elite beliefs they can actually change peoples’ attitudes.

Read more...

Junta’s flunkeys gerrymander the voting system to favour the Democrats

E-mail Print PDF

The various flunkeys and apologists for the junta who have come up with the new draft constitution, are disingenuously claiming that the combination of constituency and party list voting systems for calculating the total number of MPs from each party in parliament, is modelled on the German system. This is a lie.

Read more...

ข้อแตกต่างระหว่างระบบเลือกตั้งเยอรมัน กับระบบที่เสนอในรัฐธรรมนูญทหารโจร

E-mail Print PDF

เนื่องจากมีนักวิชาการตอแหลที่รับใช้เผด็จการ อ้างว่าระบบการเลือกตั้งที่เสนอในร่างรัฐธรรมนูญโจร เป็นรูปแบบเดียวกับระบบเยอรมัน เราควรจะมาทำความเข้าใจว่าในความเป็นจริงมันแตกต่างกันอย่างไร (อ่านต่อ)

Read more...

What’s growing out of the junta’s dog-mouth?

E-mail Print PDF

 

There is a popular saying among pro-democracy activists, like Somyot Pruksakasemsuk, that “ivory never grows out of a dog’s mouth”. In other words, democratic reforms will never grow out of the filthy deeds of illegal coupsters, anti-democracy thugs, academics in the pay of the junta or murderous soldiers and politicians.

While Somyot spends his fourth year in jail for a “non-crime” under the draconian lèse majesté law, the illegal and murderous coupsters, anti-democracy thugs and various academics in the pay of the junta are busying themselves designing a non-democratic political system.

Last Updated on Thursday, 16 April 2015 18:19 Read more...

Page 1 of 28

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »